Actualitat municipal / pàg 03 (Tipografía: Monserrat Light) (páginas en degradado de rojos)

Ajudes contra la COVID Segona Fase / pàg 08

Vacunació a Aldaia / pàg 09

Nova Biblioteca / pàg 10

La Baixà ens Uneix / 12

Obres de millora en Melitón Comes/ pàg 14

Farmàcies / pàg 15

Gent Jove / pàg 16-17

Ruta Urbana Artística d’Aldaia (RUA) / pàg 18

Parlem amb… Hugo Chinesta / pàg 20-21

Aldaia oferix el premi al Bon Govern als seus majors / pàg 22

Nou enllumenat / pàg 23

Arts i Oficis i Participació / pàg 24

Neteja i desinfecció / pàg 25

Igualtat / pàg. 26

MIC i Falles / pàg 27

El teu comerç / pàg 28

Escoletes d’Estiu a Aldaia / pàg 29

Esports en Moviment / pàg 30

Ple municipal / pàg 32

Parlen els Grups Polítics de la Corporació / pàg 34