Actualitat municipal / pàg 03

Aldaia Pel Clima / pàg 9

Igualtat / pàg 10

Ampliació Cinturó Verd / pàg 12

Educació en Moviment / pàg 14

Farmàcies / pàg. 15

Transport / pàg 16

Biblioteca / pàg 17

Gent Jove / pàg 18

Participació (Decidim una Aldaia millor) / pàg 20

Pla de replantació / pàg 21

Aldaia Ràdio / pàg 22

Falles 2022 / pàg 24

MiC / pàg. 26

CULTURA / pàg 27

MUPA / pàg 28

Compraldaia / pàg 29

Esports en Moviment / pàg 30

Ple municipal / pàg 32

Parlen els Grups Polítics de la Corporació / pàg 34