Aldaia i Alaquàs han renovat esta setmana el seu conveni de col·laboració per al manteniment de les zones limítrofes d’ambudes poblacions. L’Alcalde d’Alaquàs,Toni Saura, i l’Alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján van signar el document este dilluns 26 de setembre.
Este acord és una mostra més de les bones relaciones entre els dos municipis límitrofes i la importància que té la col·laboració entre administracions per tal de fer un ús eficient dels recursos, que garantisquen uns serveis de qualitat.
A través d’este conveni, l’Ajuntament d’Aldaia torna a encomendar la gestió a l’Ajuntament d’Alaquàs de les competències pròpies en matèria de gestió urbanística de la dotació pública anomenada Albereda nord, concretament en la parcel·la resultant de la modificació puntual número 36 del PGOU d’Aldaia i la número 1 del PGOU d’Alaquàs.
D’esta manera, Alaquàs assumeix les tasques de manteniment en esta zona i vials contigus com Sant Pius X, Plaça Francesc Tàrrega, Pare Lleó, Plaça del Rollet i carrer Rafael Alberti.