Entre el 14 i el 16 de novembre de 2022, en el complex La Petxina de la ciutat de València, tenia lloc l’I Congrés de la Joventut ‘Polítiques PostZ’ pel qual han passat més de 200 persones entre tècnics de joventut, representants i joves. L’objectiu era “recuperar perspectives positives per a les persones joves, que s’han vist afectades negativament per la pandèmia, que a més d’agreujar problemes com la salut mental o l’emancipació ha posat sobre la taula la dificultat de les administracions per a connectar amb ells”, així ho explicava el director general de l’IVAJ, Jesús Martí.
El president de Joves.net, i regidor de Joventut d’Aldaia, Sergio Gómez, per part seua, va presentar les nombroses accions i treballs realitzats per totes dues institucions, al costat de tècnics i responsables de la comarca. Gómez va destacar plans com Joves.Sex, servei d’orientació de salut psicoafectiva, HortaNeta per a impulsar valors de sostenibilitat i cures del nostre medi ambient, o el Fòrum Salut Mental a Instagram de Corresponsals.
A més, l’última campanya llançada des de Joves.net ‘Prejudice Collection’, treballa actualment en els municipis per la interculturalitat, per generar reflexions positives entre les persones joves i desmuntant estereotips sobre la migració.
El Congrés ha publicat una declaració final “És imprescindible que es consoliden i renoven els instruments normatius i de planificació de les polítiques públiques de joventut: començar l’elaboració de la IIª Estratègia Valenciana de Joventut, donar continuïtat al Pla concertat per a la municipalització i revisar la Llei 15/2015 de Polítiques Integrals de Joventut”.
El Pla Jove d’Aldaia, pioner
El servici de Joventut d’Aldaia, Gent Jove, a través de la seua tècnica responsable Elizabet Catalá, va presentar l’ambiciós i participat treball realitzat al seu Pla Jove. Aldaia prenia així la paraula en el Congrés de la Joventut per a posar sobre la taula un conjunt d’estratègies d’acció, amb objectius concrets i definits a partir de les inquietuds que centenars de joves d’Aldaia han manifestat a través del procés participatiu “Amplificaveu” i que finalment han desembocat en una sèrie d’iniciatives transversals i integrals que pretenen donar resposta a les demandes i necessitats plantejades per les mateixes persones joves.
Els resultats i treballs de tot el Congrés estan publicats en http://congresjoventut.info/index.html