El passat 21 de desembre de 2022 es va obrir la convocatòria de desembre per a matricular-se en els nous cursos CISCO sobre la ciberseguretat, les xarxes d’ordinadors i la programació de xarxes

L’Aula Mentor d’Aldaia informa de la nova convocatòria de cursos CISCO de desembre de 2022 que va començar el passat 21 de desembre de 2022, obrint el termini de matriculació que es mantindrà fins al 31 de gener de 2023 i fins a esgotar places. L’inici del curs començarà a partir del 6 de febrer de 2023.

Els cursos nous que s’ofereixen en esta convocatòria són: CCNA v7: Certificació Acadèmica CISCO en xarxes d’ordinadors, CCNA CyberOps Associate i Dev Net v1. La primera certificació està en la versió set i consta de tres mòduls, tenint cada mòdul una duració de cinc mesos. Al seu torn, els alumnes que desitgen completar cada mòdul hauran de mantindre activa la seua matrícula durant els assenyalats cinc mesos.

El mòdul 1 d’aquest primer curs té com a objectiu presentar els conceptes i tecnologies bàsics de xarxa desenvolupant competències necessàries per a planificar i implementar xarxes xicotetes. En el segon mòdul d’este curs es veuran els conceptes bàsics de commutació i encaminament d’una xarxa, ajudant a planificar i implementar xicotetes xarxes i incorporant una gran varietat d’aplicacions. Finalment, el mòdul 3 del curs té com a objectiu també presentar els conceptes i tecnologies bàsics de xarxes, ajudant a desenvolupar les aptituds necessàries per a planificar i implementar xarxes xicotetes.

El segon curs de CCNA CyberOps Associate formarà als alumnes en destreses per a conéixer les vulnerabilitats que es produeixen en Ciberseguretat, els sistemes operatius que utilitzen, detectar els tipus d’atac, els mètodes que utilitzen, protegir les dades personals, els corporatius, totes les infraestructures, etc.

Finalment, està el curs Dev Net v1, que dura cinc mesos també, i està dirigit a totes aquelles persones interessades a iniciar-se o perfeccionar en els conceptes i la pràctica de programació de xarxes. El contingut d’este curs cobreix totes les necessitats relatives a la gestió de microserveis, contenidors i operacions de desenvolupament, així com l’automatització segura d’infraestructures amb interfícies de programació d’aplicacions (API).

Els cursos CISCO oferits dins del programa Mentor comporten el mateix cost mensual que la resta dels cursos, però en este cas seguixen una panificació establida amb una duració concreta de 5 mesos els cursos CCNAv7 i*CCNA CyberOps Associate i Dev net v1, la qual cosa comporta un preu tancat dels mateixos de 120€.

La novetat dels itineraris formatius

S’ha afegit una novetat este desembre de 2022 que és la possibilitat de juntar diversos cursos per a crear un itinerari formatiu, que és un conjunt d’unitats de formació que permeten si el completes aconseguir una unitat de competència. S’aconseguix fent diversos cursos relacionats, i així obtindrà un itinerari formatiu.

Una unitat de competències és una part d’una qualificació professional que acredita davant tots i totes que saps fer perfectament una activitat professional. A més, esta unitat de competència pots convalidar-la per un dels mòduls que formen part d’un dels títols de Formació Professional o d’un Certificat de Professionalitat. El reconeixement de la unitat de competència s’obté a través d’un PEAC, que és el procediment d’avaluació i acreditació de competències.

Actualment hi ha en actiu quasi 10 itineraris formatius diferents que es classifiquen segons la temàtica, encara que pròximament s’aniran habilitant més itineraris de diferents famílies professionals. Respecte a l’administració i gestió hi ha en actiu quatre itineraris formatius: Gestions Administratives del procés comercial, Presentacions d’expedients i documentació jurídica i empresarial davant Organismes i Administracions Públiques, Registres Comptables, i Informació i contractació de recursos financers.

D’altra banda, relacionats amb la informàtica i les comunicacions, estan en marxa tres itineraris formatius, entre els quals es troben la Implementació, verificació i documentació, Desenvolupament de components en llenguatge de programació estructurada, i Seguretat de subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics. Finalment, en la branca de sanitat, es troben actualment en actiu dos itineraris formatius: Preparació i execució de plans d’emergència, i el Control de productes, facturació i documentació en establiments i serveis de farmàcia.