Una de les primeres accions que l’Ajuntament d’Aldaia va dur a terme dins del projecte municipal ‘Aldaia pel clima’ que engloba les iniciatives locals destinades a cura del medi ambient, va ser el canvi de les 5.500 lluminàries de la via pública a llum led d’última generació. En el seu primer any natural de funcionament, el municipi ha pogut estalviar 170.000 euros, una reducció del 42,5% respecte a l’any 2019. L’alcalde de la localitat, Guillermo Luján, indica que “amb el canvi dels fanals, en estos mesos en què el preu de la llum ha patit successives pujades de preu, no sols hem pogut reduir estos augments, sinó que hem arribat a estalviar 170.000 euros, la qual cosa demostra que es tracta d’un canvi positiu”.

L’Ajuntament d’Aldaia va aconseguir una ajuda d’1.107.987 euros de fons europeus a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) per a finançar el projecte municipal de renovació de l’enllumenat dels fanals de la localitat.
L’actuació va consistir en la substitució de les antigues lluminàries proveïdes amb els llums de vapor de sodi d’alta pressió, halògens metàl·lics i de vapor de mercuri, molt més contaminants i menys eficients, per il·luminació LED actual que redueix al màxim la despesa i la contaminació.