Segons les dades oficials facilitades per la Intervenció municipal, el deute bancari de l’Ajuntament d’Aldaia en finalitzar 2022 s’ha situat als 6.845.000 euros, fet que suposa una rebaixa de 420.414 euros respecte al tancament exercici de l’any 2018, data a la que el consistori aldaiero acumulava 7.265.457 milions d’euros corresponents a préstecs amb entitats bancàries.
Des del govern municipal destaquen que “des del primer dia ens hem dedicat a millorar l´espai públic d´Aldaia, duent a terme des dels projectes més xicotets fins als més grans, però sempre buscant un alt nivell de qualitat en tots estos treballs i seguint les premisses de la racionalitat, la sostenibilitat econòmica i el trellat”. En esta línia, expliquen que “tot i que no hem parat de fer iniciatives, sempre hem tingut clar que els gestors públics hem de ser responsables i mantindre l’equilibri dels comptes municipals”.
Un estalvi de 170.000 euros l’any 2022 amb els nous fanals
La setmana passada el consistori va fer públic el balanç del primer any de funcionament dels nous fanals de llum led d’última generació, que van substituir les antigues de vapor de sodi d’alta pressió, halògens metàl·lics i de vapor de mercuri, molt més contaminants i menys eficients. Així, el municipi ha pogut estalviar 170.000 euros, una reducció del 42,5% respecte de l’any 2019. Sobre això, l’alcalde, Guillermo Luján, explica que “gràcies al canvi dels fanals, no només hem pogut atenuar les successives pujades del preu de la llum, sinó que hem arribat a estalviar 170.000 euros, cosa que deixa clar que el projecte ha resultat beneficiós”.