– Esta taxa recau sobre els consistoris i penalitza el depòsit de residus sense reciclar en abocadors.

– Els nous contenidors de fem a Aldaia han possibilitat un augment del reciclatge en la localitat que permetrà estalviar quasi el 50% de l’impost, uns 78.000 euros.

Amb dades oferides per l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) sobre l’impost estatal que penalitza el depòsit de residus sense reciclar en abocadors, a l’Ajuntament d’Aldaia li correspondria pagar 170.999 euros tenint en compte els residus sense reciclar que es generaven en el municipi abans de la implementació dels nous contenidors.

Al març de 2023, l’EMTRE ha traslladat les dades actualitzades que ja reflectixen l’efecte de la nova recollida de residus, la qual cosa suposa que la xifra estimada de pagament d’este impost per a l’Ajuntament d’Aliada seria 7.062 euros corresponents a gener, i 7.061 euros per a febrer. D’esta manera, s’estima que la xifra anual que haurà d’afrontar el consistori d’Aldaia serà de 93.324 euros IVA inclòs, la qual cosa suposarà un estalvi anual total de 77.675 euros, provocat per la instal·lació dels nous contenidors que han facilitat un augment considerable del reciclatge.

Aldaia pel clima. Cura i millora del medi ambient.

Des de l’ajuntament remarquen que la implementació del nou model de gestió de residus “és una acció més de la iniciativa Aldaia pel clima, on s’agrupen totes les mesures destinades a la cura i millora del medi ambient.”

En esta línia insistixen que, a més de millorar les dades de reducció de residus (s’ha reciclat 1.000.000 de kg més amb els nous contenidors), ara a més s’evitarà pagar 77.000 euros cada any.

D’altra banda, el canvi a llum led dels fanals en la via publica, una altra mesura d’Aldaia pel clima ha suposat, també de la reducció d’energia i minoració de la contaminació lumínica, un estalvi en cost econòmic anual de 170.000 euros a l’any.