Amb ella es podrà evitar la pèrdua d’animals i facilitar-ne la localització davant de robatoris, treballar contra l’abandonament d’animals i especialment aprofundir en la higiene del municipi evitant conductes incíviques, com ara deixar els excrements a la via pública. Així, l’ajuntament va celebrar la setmana passada una reunió tècnica amb Policia Local, Brigada d’Obres, alcaldia i l’àrea de Protecció i Benestar Animal, per a la coordinació de tots els grups de treball i àrees implicades. L’objectiu era la posada en marxa de recollida de les primeres mostres i proves pilot al municipi.

La regidora de Benestar i Protecció animal, Laura Delgado, assegura que “des de l’àrea de Benestar i Protecció Animal la intenció és eliminar conductes irrespectuoses de les persones que abandonen els excrements en espais públics i fomentar una millor convivència a Aldaia.”

La Mancomunitat de l’Horta Sud treballa així amb cada ajuntament compartint la base de dades per a la convivència de persones i animals entre els diferents municipis de la comarca. A més, es fa extensiva la campanya de conscienciació per al cens genètic de cada mascota i animal, especialment caní, per al foment de la convivència, protecció i tinença responsable de mascotes.