Estic desocupat/a i desorientat/da, he deixat currículums i no em criden, poden orientar-me des de l’ADL?

Sí, des del Servici d’Orientació Laboral de l’ADL se li atendrà i assessorarà en matèria d’inserció laboral.