Agència de Col.locació

Qui som?

Som un servei públic i gratuït d’intermediació laboral i gestió de l’ocupació, amb número d’autorització 1.000.000.029. Estem integrats en l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Aldaia, que desenvolupa la seua activitat des de fa més de dues dècades.

Comptem amb una pàgina web on es publiquen les ofertes de treball: Agència de Col·locació d’Aldaia

Quin és el nostre objectiu?

Impulsar i coordinar diverses actuacions que proporcione a els/as desocupats/des un treball adequat a les seues característiques i facilitar a les empreses les candidatures més apropiades a les seues necessitats.

Quins serveis oferim?

 

SI ÉS UNA PERSONA QUE BUSCA TREBALL O FORMACIÓ:

 • Inscripció en la nostra base de dades.
 • Disseny del seu propi itinerari laboral personalitzat que s’adapte al seu perfil i mercat de treball de la zona.
 • Informació sobre formació necessària segons les seues necessitats i interessos personals i laborals.
 • Tramitació de les ofertes d’ocupació que s’ajusten als requisits demandats per les empreses.
 • Derivació a altres serveis complementaris segons els recursos disponibles i les seues necessitats.

Requisits:

 • Tindre 18 anys o més de 16 anys amb autorització paterna/materna.
 • Tindre permís de treball (persones no comunitàries).
 • Inscriure’s en l’Agència de Col·locació de forma:

Presencial, en l’Agència de Col·locació situada en la C/ Ricardo Fuster i Fuster, s/n d’Aldaia (enfronte piscina municipal).
Per telèfon, cita prèvia al 96  198 88 15 – 607 998 065
Per la web: Agència de Col·locació d’Aldaia o a través de l’email: adl@ajuntamentaldaia.org

Compromisos:

 • Comunicar els canvis que es produïsquen en les seues dades personals i professionals.
 • Renovar la demanda d’ocupació als 6 mesos de la seua inscripció. Se li enviarà un correu electrònic de cortesia dues setmanes abans de la data de caducitat.

SI ÉS EMPRESARI/A Y BUSCA PERSONAL PER A TREBALLAR:

 • Gestió de l’oferta  d’ocupació que registre en el nostre servei.
 • Preselecció de les candidatures per a cobrir les necessitats de la seua empresa.
 • Comprovació prèvia de la disponibilitat d’aquestes candidatures.

Requisits:

 • Si ho prefereix, pot imprimir-ho i una vegada completat el formulari, signat i segellament, amb la descripció del lloc demandat, ha de remetre’l a l’Agència de Col·locació: C/ Ricardo Fuster i Fuster, s/n d’Aldaia (enfronte piscina municipal) o a través de l’email: adl@ajuntamentaldaia.org

 

Compromisos:

 • Remetre’ns el formulari de “tancament d’oferta”, a través de l’email adl@ajuntamentaldaia.org, amb els resultats obtinguts en el procés de selecció de les nostres candidatures.