Agència tributària

Fracciona! Pla de pagament de venciment especial

961988818

CITA PREVIA 960455082

San Francesc, 6

46960 Aldaia Valencia

agenciatributaria@ajuntamentaldaia.org

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres

De 9:00 a 14:00h

Dijous

De 9:00 a 14:00h / de 16:30 a 18:30h

L’Ajuntament d’Aldaia, des de fa més de 10 anys, posa a la disposició dels seus ciutadans la possibilitat de pagar tots els seus rebuts de venciment periòdic i notificació col·lectiva, en 10 mensualitats sense interessos.

Dins del sistema de pagament de Venciment especial (FRACCIONA) s’inclouen els següents impostos i taxes:

  • Impost sobre vehicles de Tracció mecànica
  • Taxa autorització entrada vehicles a través de les voreres
  • Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Urbana
  • Impost sobre Béns immobles de Naturalesa Rústica
  • Impost sobre Activitats Econòmiques.

El termini d’alta està obert tot l’any però serà aplicable a l’exercici fiscal en vigor sempre que no s’hagen emés els corresponents padrons fiscals.

Les condicions per a poder acollir-se són, bàsicament les següents:

  • Estar al corrent de pagament de deutes anteriors amb l’Ajuntament
  • El contribuent haurà d’acceptar la inclusió de tots els imposats/taxes del qual siga subjecte passiu.
  • Aportar Certificat Bancari de titularitat bancària que haurà de coincidir amb el subjecte passiu del deute.

Per a ampliar la informació i donar-se d’alta en el sistema altes haurà de dirigir-se a les oficines de l’Agència Tributària Municipal