Atenció a les persones: Polítiques inclusives

Centre de Dia per a Menors: Centre Obert

¿Qué es?

És un recurs educatiu i socialitzador oferit per l’ajuntament d’Aldaia al conjunt de la població de menors d’edats compreses entre els 5 i els 16 anys, que prioritza l’accés d’aquells i aquelles menors en situació de risc social, pertanyents a famílies vulnerables o en risc d’exclusió social.

És un servei diürn preventiu, en horari extraescolar que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’oci, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Algunes característiques pròpies d’aquests xiscs i xiques serien: pautes de conducta agressiva, poca resistència a la frustració, baix autocontrol, manca d’habilitats socials i baixa autoestima.

Aquest centre compleix una doble funció:

  • Preventiva, amb la intenció de propiciar una adaptació i integració social adequada.
  • Educativa, on es realitzen intervencions sobre problemes o dificultats concretes.

¿Qui pot solicitar-ho?

Menors de 5 a 16 anys.

 

961988811
Coladores, 16
46960 Aldaia Valencia

Áreas: Información, Orientación y Asesoramiento, Dependencia, Personas Mayores, Diversidad Funcional, accesibilidad, Drogodependencias y Ayudas Sociales, etc