IX CONCURS DE FALLES ESCOLARS 2024

Des de l’Ajuntament d’Aldaia es convoca el IX CONCURS DE FALLES ESCOLARS 2024.

L’objectiu del concurs és fomentar entre els escolars els valors de treball en equip, la creativitat artística i la imaginació, així com la difusió de la cultura i les tradicions valencianes.

El concurs està dirigit als següents centres d’Aldaia:

– Centres d’Educació Infantil privats.

– Escoles Infantils públiques o municipals.

– Centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària.

Hi ha dos categories: una per a Falles Infantils (alumnat fins a 6 anys) i altra per a Falles Grans (la resta de l’alumnat).

També 5 premis per: Millor llibret, Millor Ninot Infantil, Millor Ninot Major, Originalitat i Ingeni i Gràcia.

Solament es podrà presentar una falla per categoria, independentment que es faça pel Centre o per l’AMPA.

El Jurat passarà per les distintes falles el dia 13 de març 2024.

El 14 de març de 2024 a les 18.30 h es tindrà lloc l’entrega de premis al Saló d’ Actes de l’Ajuntament d’Aldaia.

. INSCRIPCIONS: TERMINI I PRESENTACIÓ

Per a sol·licitar la participació es presentaran emplenats l’ANNEX II (sol·licitud/declaració responsable) i l’ANNEX III (fitxa manteniment de tercers).

El termini per a inscriure’s serà del 23 de febrer de 2024 fins al 8 de març de 2024 inclòs telemàticament amb certificat digital del centre o de l’AMPA. Tota sol·licitud presentada fora de termini serà desestimada.

La sol·licitud d’inscripció es farà per escrit del Centre o de l’AMPA degudament identificada i firmada pel Director/a, Cap d’Estudis o President/a de l’AMPA. L’escrit d’inscripció anirà acompanyat de la documentació que s’indica:

Esbós de la falla en DIN A4.

Plànol de l’emplaçament de la falla en el centre.

Memòria descriptiva del projecte amb les condicions tècniques per a la construcció de la falla, així com els materials utilitzats. Es poden afegir les explicacions gràfiques i tècniques que siguen oportunes.

Es podrà presentar qualsevol projecte amb total llibertat en el seu plantejament i realització.

La falla es construirà amb material combustible i es valorarà positivament la utilització de materials no contaminants ni perjudicials per al medi ambient.

Es garanteix el correcte tractament de tota la documentació aportada i de les dades facilitades pels centres escolars participants, segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La llengua vehicular serà el valencià.

Les mesures de les falles seran d’acord amb l’espai on s’han d’ubicar per a evitar riscos innecessaris, però en cap cas seran superiors a 10 metres de diàmetre i 4 metres d’alçària.

L’Ajuntament d’Aldaia únicament és l’organitzador del concurs, qualsevol incident que tinga lloc dins del centre educatiu serà responsabilitat del centre.

Adjunt podeu consultar les bases completes, i la documentació a presentar.