Cultura

Any Estellés

AVIVA. Oficina de Promoció del Valencià

961988406 ext. 4275 TAMA Av. de la Música, 11 46960 Aldaia Valencia rcapella@ajuntamentaldaia.org web

Aviva Aldaia–Agència de Promoció del Valencià és l’àrea de normalització lingüística de l’Ajuntament d’Aldaia. És el servei encarregat de planificar, programar i donar suport a la normalització de l’ús del valencià en l’Ajuntament i en les actuacions públiques i administratives del municipi.

Funcions:

  • Determinar les necessitats concretes d’actuació que possibiliten la normalització de l’ús del valencià i planificar-ne les actuacions de l’Ajuntament que cobrisquen aquestes necessitats.
  • Dinamitzar i impulsar l’ús del valencià en l’interior de l’Ajuntament i facilitar-hi assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics.
  • Donar suport tècnic per a la promoció i l’ús del valencià als diferents departaments i als serveis de gestió municipal de l’Ajuntament d’Aldaia.
  • Prestar suport de traducció i correcció de textos de les publicacions i tots aquells textos que hagen de tindre una àmplia difusió, així com potenciar el valencià com a llengua en els mitjans de comunicació municipals.
  • Realitzar campanyes de sensibilització i promoció de l’ús i de normalització lingüística en àmbits específics com els esports, el comerç, el món escolar, la joventut, el temps lliure, les associacions cíviques, etc.
  • Assessorament sobre les subvencions de la Generalitat Valenciana per a la promoció de l’ús del valencià destinades a associacions, empreses, comerços, col·lectius de festes, etc.
  • Organitzar cursos d’ensenyament de valencià per a empleats públics. Promoure l’ús social del valencià i l’exercici dels drets lingüístics dels usuaris de la llengua.
  • Assessorament a la ciutadania i empreses de la localitat per a la valencianització del nom propi i d’establiments.
  • Col·laborar amb la Generalitat Valenciana en la difusió de la convocatòria d’exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

L’Ajuntament d’Aldaia té signat un protocol de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i els ajuntaments que disposen d’oficina de promoció del valencià, el qual té com a finalitat la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià. Així mateix, estem en contacte amb l’AVL i la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de Valencià, que ens resolen dubtes i ens forneixen de publicacions i formació.

Activitats

Text with image

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.