ESCOLA MATINERA CURS 2022-2023

L’Ajuntament d’Aldaia es prepara per a la posada en marxa de l’Escola Matinera del curs 2022/2023, per la qual cosa posem a disposició dels pares, mares i tutors/es la següent informació sobre renovacions, altes i baixes en el servei:

RENOVACIONS

Si voleu renovar automàticament per el pròxim curs 2022/2023, heu d’enviar un correu a educacio@ajuntamentaldaia.org amb la següent informació:

  • Dades de l’alumne/a
  • Dades del pare/mare/tutor,
  • Col·legi
  • Forma de pagament (domiciliació, mensualitat, bons) confirmant la continuïtat en el servei de matinera.

BAIXES

En cas de NO continuar fent ús de la matinera, és obligatori presentar el document de baixa del servei. Aquest document es pot trobar al següent enllaç baja_escola_matinera.pdf (aldaia.es) i s’ha de remetre al correu electrònic  educacio@ajuntamentaldaia.org.

ALTES

En cas de ser nous usuaris i usuàries del servei de matinera, s’hauran d’emplenar els documents necessaris situats en el següent enllaç: inscripcion_alta_escola_matinera.pdf (aldaia.es). Una vegada emplenats, es deuran remetre per correu a educacio@ajuntamentaldaia.org o de forma presencial al Departament d’Educació situat en el centre Vicent Andrés Estellés (Av. Miguel Hernández, 40).

Per tal de resoldre qualsevol dubte, pot telefonar al 961988812.

NORMES ESCOLA MATINERA CURS 2022/2023

  • És necessari haver-hi complimentat la fulla d’inscripció amb totes les dades.
  • És responsabilitat i obligació del pare/mare/tutor/a acompanyar a l’alumne fins a l’arribada del monitor, ja que l’Ajuntament d’Aldaia no és farà responsable si hi ha algun incident per aquest motiu.
  • Informem els usuaris de bons, que solament són vàlids per al curs escolar en funcionament, una vegada acabat el curs els bons hauran caducat.

Adjunts

Añade web app de Aldaia a tu móvil

instalar
×