ESCOLA MATINERA CURS 2023-2024

 
ESCOLA MATINERA CURS 2023/2024 L’Ajuntament d’Aldaia es prepara per a la posada en marxa del servei Escola Matinera durant el curs 2023/2024, per això posem a disposició dels pares, mares i tutors/es la següent informació sobre renovacions, altes i baixes en el servei:
     PREU SERVEI:
     -CURS ESCOLAR (DOMICILIACIÓ BANCÀRIA) 20 €/MES
     -UN MES 20 €
     -BO DE 5 DIES 10 €
     * Per a recollir-los ha d’acudir al Departament d’Educació amb cita prèvia.
     * El control dels BONS es realitzarà en el mateix centre on es realitze l’activitat.
RENOVACIONS Si voleu renovar automàticament pel pròxim curs 2023/2024, heu d’enviar un correu a gestion.matinera@gmail.com amb la següent informació:

  1. Dades de l’alumne/a.
  2. Dades del pare/mare/tutor.
  3. Centre educatiu.
  4. Forma de pagament (domiciliació, mensualitat, bons) confirmant la continuïtat en el servei de matinera.

BAIXES En cas de NO continuar fent ús de la matinera, és obligatori presentar el document de baixa del servei. Aquest document es pot trobar al següent enllaç: BAJA DEL SERVICIO i s’ha de remetre al correu electrònic  gestion.matinera@gmail.com.

ALTES En cas de ser nous usuaris i usuàries del servei de matinera, s’hauran d’emplenar els documents necessaris situats en el següent enllaç:  INSCRIPCION-ALTA-ESCOLA-MATINERA. Una vegada emplenats, s’han de remetre per correu a gestion.matinera@gmail.com o de forma presencial al Departament d’Educació situat en el centre Vicent Andrés Estellés (Av. Miguel Hernández, 40). Per tal de resoldre qualsevol dubte, pot telefonar al 637 557 973.
NORMES ESCOLA MATINERA CURS 2023/2024

  • És necessari haver-hi complimentat la fulla d’inscripció amb totes les dades.
  • És responsabilitat i obligació del pare/mare/tutor/a acompanyar a l’alumne fins a l’arribada del monitor, ja que l’Ajuntament d’Aldaia no es farà responsable si hi ha algun incident per aquest motiu.
  • Informem els usuaris de bons, que solament són vàlids per al curs escolar en funcionament, una vegada acabat el curs els bons hauran caducat.

Adjunts

Añade web app de Aldaia a tu móvil

instalar
×