ADL i comerç

Matrícula

Analitza l’oferta formativa i tria el curs que més t’interesse.

Emplena el formulari i envia’l a l’aula via correu electrònicaldaia@aulamentor.espresencialment: C/Ricardo Fuster, s/n o via fax: 96 198 88 16.

Fes l’ingrés en el compte que indica l’administradora. En el document ha de figurar:

  • Ordenant: Nom i cognom alumne/a
  • Concepte: DNI alumne/a + Mentor
  • Sol·licitar dues còpies, una per a l’alumne/a i una altra per a lliurar en l’Aula Mentor.
  • Presenta el justificant de pagament per les vies anteriorment esmentades.

Si tota la documentació és correcta, en breu rebràs en el teu correu les claus d’accés a la plataforma així com el tutor assignat.