ADL i comerç

Preguntes Freqüents

 1.    Quan puc matricular-me?

La matrícula està permanentment oberta i pot realitzar-se qualsevol dia de l’any, excepte el mes d’agost.

Contacta: aldaia@aulamentor.es

Telèfon: 961988815

2.    El curs té una duració determinada?

No. L’alumne marca el seu propi ritme de treball. Hi ha una duració mínima que està determinada pel nombre d’activitats del curs per a respectar l’enviament gradual de les mateixes (Consulte la informació específica del curs). No obstant això, el període de matrícula mínim és de 2 mesos per cada curs de més de 30 hores en què et matrícules.

3.    He d’estar sempre connectat a Internet per a seguir el curs?

No sempre. Moltes tasques poden realitzar-se sense necessitat d’estar connectat a Internet ja que és possible descarregar alguns dels materials. No obstant això, hi ha altres tasques en què fa falta la connexió a Internet: accés a la taula de treball, avaluacions en línia, entrega d’activitats al tutor, participació en fòrums, enviament i recepció de missatges, etc.

4.    I si no dispose d’Internet o ordinador en el domicili o mai he navegat per Internet?

Pots realitzar el curs des de l’Aula Mentor d’Aldaia ubicada en el carrer Ricardo Fuster i Fuster s/n (davant de la piscina).

5.    Estudiaré sol?

D’una banda, en l’Aula Mentor comptaràs amb el suport de l’administrador/a que t’informarà, assessorarà i recolzarà en el maneig d’equips i de la comunicació telemàtica; d’una altra, i a distància, l’alumne tindrà assignat un tutor que li resoldrà els seus dubtes, avaluarà i seguirà el seu procés d’aprenentatge. Al mateix temps, tindrà la possibilitat de contactar amb la resta dels seus companys de curs a través dels distints mitjans de comunicació telemàtics disponibles.

6.    El preu de la matrícula inclou els materials didàctics?

Totes les persones matriculades tenen accés als recursos formatius en línia. Els materials es poden descarregar per a disposar d’ells sense necessitat d’estar connectats a Internet. Els cursos NO inclouen el software comercial.

7.    Qui és el tutor?

El tutor és una persona especialitzada en els continguts del seu curs, amb experiència docent i amb domini de les aplicacions telemàtiques a través d’Internet. La seua labor tutorial consistix a recolzar, avaluar i fer un seguiment individualitzat del procés d’aprenentatge del seu alumnat. També fomentarà les interaccions entre les persones matriculades en el curs per a crear una dinàmica de curs.

8.    Quan rebré la resposta del tutor?

El tutor o la tutora atén la tutoria diàriament de manera que l’alumnat obtindrà les respostes a les seues consultes en un termini no superior a 48 hores (sense comptar caps de setmana, festius i el mes d’agost).

9.    Es pot realitzar la matricula en més d’un curs al mateix temps?

Cada curs està subjecte a una matrícula independent. L’alumne si ho desitja pot realitzar diversos cursos al mateix temps, però estos són gestionats de forma independent.

10.  Quan es realitza la prova final?

Aquells alumnes que hagen realitzat de forma correcta totes les activitats obligatòries del curs i siguen autoritzats a examen pel seu tutor. Per a obtindre el certificat d’aprofitament l’alumne ha de superar una prova final de caràcter presencial que es realitzarà en l’aula. Hi ha cinc convocatòries d’examen programades a l’any. Amb l’abonament de la matrícula, l’alumne té dret a presentar-se en dos convocatòries. Si l’alumne opta per no presentar-se a examen pot fer-ho fins a un màxim de tres convocatòries.

11.  Què és la taula de treball?

És l’entorn virtual d’estudi des d’on s’accedix als materials de formació, exercicis, al grup de notícies del curs i on es desenvolupa la tutoria telemàtica. En la pròpia taula s’explica el funcionament de cada ferramenta.

12.  S’expedix algun tipus de certificació en acabar el curs?

Sí. Després de superar la prova final es gestiona el certificat d’aprofitament on aniran consignats els continguts del curs i les hores. Este certificat estarà firmat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. L’alumne/a ha d’arreplegar el certificat en l’aula en què s’ha matriculat. El termini estimat és de dos mesos després de cada convocatòria.