Infància adolescència i familia

Habitatge

961988811
Coladores, 16
46960 Aldaia Valencia

Áreas: Información, Orientación y Asesoramiento, Dependencia, Personas Mayores, Diversidad Funcional, accesibilidad, Drogodependencias y Ayudas Sociales, etc.

L’Oficina Municipal d’Habitatge, té com a objectiu previndre i atendre situacions relacionades amb l’habitatge habitual, i oferir informació i suport a les unitats familiars.

Les següents línies d’actuació son:

·La gestió i administració dels habitatges de propietat municipal.

·Sol·licitud de lloguer d’habitatges municipals (segons criteris).

·La tramitació de les sol·licituds d’Habitatges de Promoció Pública de la Generalitat (segons criteris).

·Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge.

·Servei d’Intermediació Hipotecària, mediació entre el/la client i l’entitat bancària dels habitatges en risc de ser desnonats per impagament de lloguers o hipoteques.

És un servei gratuït i per a sol·licitar-lo cal complir certs requisits:

Sol·licitar lloguer en habitatges municipals:

·Estar empadronats en l’Aldaia almenys 2 anys.

·Ser més d’una persona en la unitat familiar.

·No ser titulars d’habitatge cap dels membres de la unitat familiar.

·Acceptar les condicions d’arrendament.

·El contracte no serà superior a dos anys.

·Tenir sol·licitada l’habitatge a la Generalitat Valenciana.

·Rendes inferiors a 2.100 € a l’any per persona de la unitat familiar

Es prioritzen:

·Víctimes de violència de gènere

·Desnonaments

·Famílies amb menors en risc.

Sol·licitar lloguer en habitatges de la Generalitat Valenciana:

·Residir, de forma legal, almenys 1 any en la Comunicada Valenciana.

·No ser titulars d’habitatge cap dels membres de la unitat familiar.

·Acceptar les condicions d’arrendament.

·Ingressos inferiors a 2,5 % l’IPREM.

·Comptar amb ingressos mínims del 0,5 % de l’IPREM.

Archivos adjunts

Enllaços

Bases ajuda lloguer i hipoteca 2020