Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Áreas: Información, Orientación y Asesoramiento, Dependencia, Personas Mayores, Diversidad Funcional, accesibilidad, Drogodependencias y Ayudas Sociales, etc

Mesures judicials al medi obert

OBJECTE

És un servei municipal subvencionat per la Conselleria de Justícia i Administracions públiques per a atendre als/les menors amb mesura judicial al mig obert.

SERVEIS

Atendre als/es menors de 14 a 18 anys amb mesura judicial (ferm o cautelar) al mig obert. Tipus de mesures: Llibertat Vigilada Prestacions en Benefici de la Comunitat Tasques Socioeducatives Permanència en domicili cap de setmana Tractament ambulatori

REQUISITS

Ser resident en el municipi d’Aldaia Ser menor i tindre sentència ferma o cautelar

NORMATIVA APLICABLE

Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la EL 5/2000, de 12 gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

DEPENDÈNCIA

Serveis Socials – C/Coladors 16. 46960 Aldaia

LLOC I HORARI

Dilluns a Divendres, prèvia petició d’hora.

CORREU ELECTRÒNIC

xroyo@aldaia-ajuntament.es