Persones a la recerca de feina

L’Ajuntament activa el Fons de Rescat per al Comerç Local de 2022 a Aldaia.. Tot seguit trobaràs tota la documentació necessària, bases i sol.licitud. Obert el termini de presentació fins al 30 de novembre de 2022.

Més informació i tamitació en: fondoderescatedealdaia@ajuntamentaldaia.org

En un entorn en canvi continu un aspecte valorat per les empreses és el desenvolupament d’habilitats que permeten l’adaptació als canvis. Es treballa la gestió d’habilitats, eines, actituds i coneixements per a l’ocupació, com elements diferenciadors respecte als nostres competidors davant la recerca d’ocupació, tant per compte d’altri com pròpia. A través de sessions individuals i/o grupals, s’analitza quines són les competències personals on es destaca i aquelles que necessiten reciclatge, reforç o nova adquisició. Aquests són els aspectes que es desenvolupen:

 • Entrevista de diagnòstic.
 • Disseny d’itinerari d’inserció.
 • Disseny de currículum.
 • Disseny de carta de presentació.
 • Com organitzar l’agenda de recerca d’ocupació.
 • Informació sobre els processos de selecció.
 • L’entrevista de treball.
 • Recerca d’ocupació per compte d’altri.
 • Identificació d’alternatives professionals.
 • Vies d’accés a l’ocupació.
 • Informació sobre el mercat de treball.
 • La formació.
 • Mesures de foment de la contractació.
 • Els portals d’ocupació.
 • El programa de garantia juvenil.
 • La Xarxa Eures.
 • Informació sobre autoocupació.
 • Acompanyament en projectes empresarials.
 • Aspectes de motivació per a la recerca d’ocupació.
 • Les eines de la recerca d’ocupació.

Aquest servei se sol·licita amb cita prèvia, via correu electrònic, fax, telèfon o presencialment.

C/ Ricardo Fuster Fuster s/n ( ea l’interior del centre SERVEF – Formación Aldaia) 46960 Aldaia, València

Tel.: 96 198 88 15 · Fax.: 96 198 88 16

Juntament amb el demandant d´ocupació es treballa la idea de negoci, passos a seguir en la posada en marxa de l’empresa, obtenció de subvencions i microcrèdits…

Està dirigit a totes aquelles persones amb una idea de negoci que estiguen interessades en la creació d’una empresa.

Aquest servei es pot sol·licitar amb cita prèvia, via correu electrònic, fax, telèfon o presencialment.

C/ Ricardo Fuster Fuster s/n ( a l’interior del centre SERVEF – Formació Aldaia)

46960 Aldaia, València Tel.: 96 198 88 15 · Fax.: 96 198 88 16