Plantilla 1

Infància adolescència i familia

96 198 84 06
Avda. de la Música, 11
Acceso por calle Quart s/n
46960 Aldaia Valencia
flopez@ajuntamentaldaia.org

Mitjançant l’Àrea de Benestar Social, l’Ajuntament d’Aldaia compleix les comeses
que li encomana la legislació vigent sobre Serveis Socials (Llei 5/1997, de 25 de
juny).

Per a complir la dita comesa l’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania d’Aldaia
uns serveis pròxims i descentralitzats formats per equips tècnics que possibiliten
les intervencions adequades a cada cas.

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, té com a objecte previndre i eliminar les causes de
marginació social i de desigualtat, la finalitat de la qual és regular i estructurar el
Sistema Públic de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i garantir a
tots els ciutadans i ciutadanes i grups en què aquests s’integren:
La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o

Mitjançant l’Àrea de Benestar Social, l’Ajuntament d’Aldaia compleix les comeses
que li encomana la legislació vigent sobre Serveis Socials (Llei 5/1997, de 25 de
juny).

Per a complir la dita comesa l’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania d’Aldaia
uns serveis pròxims i descentralitzats formats per equips tècnics que possibiliten
les intervencions adequades a cada cas.

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, té com a objecte previndre i eliminar les causes de
marginació social i de desigualtat, la finalitat de la qual és regular i estructurar el
Sistema Públic de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i garantir a
tots els ciutadans i ciutadanes i grups en què aquests s’integren:
La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o

Archivos adjunts

Enllaços

Servei d’Informació, Orientació,
Assessorament Tècnic i Gestió d’Ajudes

Servei d’Informació, Orientació,
Assessorament Tècnic i Gestió d’Ajudes

Gestió de Serveis i Ajudes Socials
Municipals i d’altres Administracions

Gestió de Serveis i Ajudes Socials
Municipals i d’altres Administracions

Servei d’Informació, Orientació,
Assessorament Tècnic i Gestió d’Ajudes

Gestió de Serveis i Ajudes Socials
Municipals i d’altres Administracions

Añade web app de Aldaia a tu móvil

instalar
×