Atenció a les persones: Polítiques inclusives

Reparacions d'Habitatges

Aquest servei està dirigit a persones majors de 65 anys, sense possibilitat econòmica de realitzar reparacions pels seus propis mitjans. S’acreditarà aquesta necessitat mitjançant una valoració i informe social.

Consisteix en:

  • Adaptació de banys, cuines… que permeten la continuïtat de les persones ancianes en els seus domicilis, que eviten situacions de risc.
  • Rehabilitació i equipament bàsic i imprescindible per a l’atenció de les persones en el seu mitjà.
  • Suport financer en la col·locació d’ascensors i rampes.

Amb aixó tractem de:

  • Incrementar la qualitat de vida de les persones majors que resideixen en habitatges mal adaptats o inadequats, per a facilitar les seues necessitats d’accessibilitat per limitació de mobilitat.
  • Afavorir les relacions entre les persones majors i el seu entorn.
  • Afavorir l’estalvi social en retardar l’ingrés en residències.

Anualment la Generalitat Valenciana convoca aquest tipus d’ajudes, també ho pagarà l’Ajuntament i altres aportacions. Corre a compte del beneficiari l’aportació dels electrodomèstics a instal·lar i la part no subvencionada.

 

961988811
Coladores, 16
46960 Aldaia Valencia

Áreas: Información, Orientación y Asesoramiento, Dependencia, Personas Mayores, Diversidad Funcional, accesibilidad, Drogodependencias y Ayudas Sociales, etc