Benestar Animal i Sanitat

Benestar Animal

C/ Tres d’abril 1
46960 Aldaia
Cita prèvia: 96 150 75 90
Informació: 96 150 75 91

A Aldaia, la convivència, defensa i protecció dels animals és una de les prioritats de la gestió municipal. Són ciutadans de ple dret i, ens correspon garantir el seu benestar fomentant una bona convivència amb tota la ciutadania.

Per a garantir el seu benestar, drets i convivència comptem amb l’ordenança municipal de tinença d’animals de companyia, el Consell de Benestar Animal, registre censal municipal, així com la col·laboració amb associacions i persones voluntàries.

Tenim com a referent la Declaració Universal dels Drets de l’Animal aprovada per la UNESCO i posteriorment per l’Organització de nacions unides (ONU) i la futura Llei Valenciana de Protecció i Benestar dels Animals de Companyia.

Entre les prioritats d’Aldaia està el d’aconseguir el zero sacrifici, zero maltractament i zero abandó.

Adjunts