Atenció a les persones: Polítiques inclusives

Servei d'Atenció, Prevenció i Inserció Social de Menors en Risc

Conjunt d’intervencions dirigides a la infància i adolescència en situació de risc o marginació social.

Actuacions:

  • Intervenció en situacions de risc.
  • Intervenció i comunicació de situacions de desemparament de menors a la Conselleria o a fiscalia.
  • Seguiment de casos en l’àmbit familiar, educatiu, sanitari i la comunitat.
  • Seguiment i intervenció en els casos de denúncia a través del telèfon del menor o altres mitjans.
  • Col·laboració amb els Centres Educatius en el Pla Municipal d’Absentisme Escolar.
  • Col·laboració amb la Policia Local en casos d’accions predelictives, maltractament en la infància, violència entre iguals.
  • Servei encarregat de la protecció de la infància en coordinació amb els organismes superiors.

961988811
Coladores, 16
46960 Aldaia Valencia

Áreas: Información, Orientación y Asesoramiento, Dependencia, Personas Mayores, Diversidad Funcional, accesibilidad, Drogodependencias y Ayudas Sociales, etc

Añade web app de Aldaia a tu móvil

instalar
×