Atenció a les persones: Polítiques inclusives

Servei Polivalent d'Ajuda a Domicili (SAD)

Prestació que ofereix un conjunt de serveis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu en general a aquelles persones que precisen, per la seua especial necessitat, una atenció en el seu domicili, procurant així la permanència en el seu nucli familiar.

Serveis que cobreix:

  • Tasques d’atenció en la llar.
  • Tasques d’atenció personal.
  • Tasques de relació amb l’entorn.
  • Tasques de caràcter psicosocial i educatiu.
  • Aquest servei pot sol·licitar-lo famílies, persones majors i/o amb diversitat funcional que es troben amb dificultats per a fer front a les seues necessitats personals i socials.

Requisits:

  • Estar empadronat al municipi d’Aldaia.
  • Acreditar la necessitat del servei i la impossibilitat de ser coberta pels seus propis mitjans personals i/o familiars.

961988811
Coladores, 16
46960 Aldaia Valencia

Áreas: Información, Orientación y Asesoramiento, Dependencia, Personas Mayores, Diversidad Funcional, accesibilidad, Drogodependencias y Ayudas Sociales, etc