Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Diversitat sexual

Els serveis socials d’atenció primària bàsica tenen entre les seues competències atendre a les persones, famílies o col·lectius de diversitat sexual.  

A més de treballar per les drets de les persones amb orientacions sexuals diverses. 

És l’equip de Serveis Socials qui posarà en marxa l’anàlisi de la realitat i el pla municipal LGTBI i  farà campanyes i accions per a la detecció i prevenció de l’homofòbia i la transfòbia, en cooperació amb els col·lectius implicats. 

Contacte amb el departament de Serveis Socials i Igualtat  

C/ Coladors 16. Telèfon: 961988811, a l’adreça electrònica: 

serveissocials@ajuntamentaldaia.org                

Altres serveis que la Generalitat Valenciana ha concertat per atendre aquestes qüestions son: 

  • Servei: “Armari de la memòria”: Treballa per crear un arxiu i biblioteca especialitzada en temes LGTBI i donar a conèixer la informació obtinguda. Un arxiu i un projecte de difusió cultural,  en definitiva, per estendre el coneixement al voltant de la història de les violències,  les lluites, el pensament o la cultura de la comunitat LGTBI, amb especial atenció a la realitat específicament valenciana. 

Tenen una oficina a tota la Comunitat i el seu correu de contacte és: larmari@gva.es

  • Servei: “Orienta”. És un servei per a l’orientació integral: psicològica, relacional i jurídica a persones LGTBI (Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals) i a les seues famílies, amb especial atenció a joves i a persones amb alguna discapacitat i el seu entorn, així com facilitar la informació o derivació a altres recursos existents d’entitats públiques o privades, sobre qüestions que puguen afectar-los.

Servei Orienta de la Generalitat Valenciana, el telèfon gratuït 900101015 o en el 963394668 de La seu de València. Hi ha una oficina a cada província, per a València el correu de contacte és orienta-vic@gva.es

  • Servei: “Iguala’T” 

Servei públic de la Generalitat Valenciana d’informació, primer assessorament i orientació a les víctimes de situacions discriminatòries i delictes d’odi. 

Treballa els delictes d’odi en diferents col·lectius (discapacitat, migrant, ètnia gitana, LGTBI, malalties rares, pobresa, minories religioses i lingüístiques). El telèfon de contacte és 900.108.655 i per correu electrònic a igualat@gva.es.

 Només atenen via telefònica i mitjançant correu electrònic.