Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Habitatge

La realitat de l’habitatge ens enfronta a la seua problemàtica, especialment per a les famílies més vulnerables. Per a atendre les necessitats en matèria d’habitatge l’ajuntament disposa d’un servei d’habitatge, amb ajudes per a lloguer i hipoteques i amb la gestió i accés a l’habitatge públic.

És un servei de suport que informa, assessora i intermèdia en matèria d’execucions hipotecàries i/o impagaments reiterats de lloguer. Està dirigida a persones o famílies amb dificultats per a fer front al pagament de l’habitatge i en risc de perdre’l.

En aquest servei podreu:

• Rebre informació i assessorament en totes les matèries relacionades amb l’habitatge.

• Rebre assessorament per a gestionar les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajudes que gestione a cada moment la Generalitat Valenciana o l’Ajuntament.

• Rebre informació i assessorament i tramitar la sol·licitud d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis residencial i habitatges.

• Sol·licitar ajudes per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i urgents).

• Sol·licitar les ajudes de prestacions per al pagament del lloguer.

• Inscriure-vos en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.

• La gestió dels habitatges de propietat municipal.

• La tramitació de les sol·licituds d’Habitatges de Promoció Pública de la Generalitat.

• Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge.

Servei Municipal d’Habitatge està situada en la C/ Coladors, núm. 16, tel.: 961988811

Mediació lloguer social

En aquest servei podràs rebre atenció i assessorament com:

• Servei d’Intermediació Hipotecària, mediació entre el/la client i l’entitat bancària dels habitatges en risc de ser desnonades per impagament de lloguers o hipoteques.

• En el cas de propietari d’un habitatge: assessorament en el lloguer del vostre habitatge i mediació amb els llogaters si el deixeu a la Borsa de lloguer social.

• Si cerqueu habitatge: assessorament i ajuda en la cerca d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.

Este servei, a través de la intermediació, ofereix respostes integrals a les necessitats de les persones i famílies en risc d’exclusió residencial. La intermediació és un procediment que facilita la comunicació entre les parts, la deutora i l’entitat financera o en el cas del lloguer, amb la part arrendatària. Un equip de professionals us atendrà de manera individual, gratuïta i confidencial.

COM SOL·LICITAR-HO?

A través de l’assessora legal de serveis socials en el Centre de les Dones “Amparo Navarro”  de la plaça constitució.

AJUDES Al LLOGUER I HIPOTECA

Anualment es convoquen aquestes ajudes.

Hi ha diferents convocatòries, de la Generalitat Valenciana i de l’ajuntament d’Aldaia.

Els requisits de les persones  beneficiàries estaran definits en cada convocatòria.