Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Area d’Infància i Adolescència

Els Serveis Socials ofereixen una sèrie de programes específics d’atenció i suport a persones menors d’edat i  les seues famílies, amb l’objectiu de previndre i intervindre davant situacions de vulnerabilitat i risc.

Els programes de prevenció i d’intervenció amb la infància i l’adolescència en el municipi d’Aldaia són:

• L’Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA).

• El Servei de Prevenció i Intervenció amb Famílies (SPIF).

• El Servei d’Atenció Diürna “Milotxa”.

• Mesures judicials de medi Obert.

EEIIA – L’Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència

Objectiu: És un servei especialitzat, l’objectiu del qual és l’atenció a la infància, l’adolescència i les seues famílies, quan hi ha una situació de risc. Per mitjà d’una intervenció especialitzada de caràcter integral amb el mateix nucli familiar, es facilita un espai terapèutic que permet la cerca de solucions als conflictes i aconseguir un funcionament ajustat, òptim i integrador de tota la família. 

Professionals: Este servei es duu a terme per professionals de la psicologia i de l’educació social. 

Sol·licitud: s’atenen aquelles famílies remeses per prescripció tècnica d’equip d’atenció primària bàsica de servicis socials. 

SPIF – El Servici de Prevenció i Intervenció amb Famílies

Objectiu: És un servei que s’encarrega de conèixer la situació dels menors i adolescents i, si és el cas, realitzar una intervenció integral de les famílies que presenten alguna dificultat a nivell relacional, econòmic, educatiu i/o sanitari, valorant l’adequació dels recursos que puguen eliminar o alleujar les problemàtiques que els afecten. 

Professionals: Este servici es duu a terme per professionals de l’educació social. 

Sol·licitud: s’atenen aquelles famílies remeses per prescripció tècnica d’equip d’atenció primària bàsica.

El Servici d’Atenció Diürna “ Milotxa”

Objectiu: Este servei és un recurs del qual disposa l’equip de professionals dels servicis socials que treballa amb la infància i l’adolescència més vulnerable del municipi. La seua funció és doble: preventiva i educativa. Es duu a terme en espais adequats per a esta finalitat i el seu horari és extraescolar.

Professionals: Este servei es du a terme per professionals de la psicologia, de l’educació social i de la integració social.

Sol·licitud: s’atenen els xiquets, xiquetes i adolescents que són remesos per prescripció tècnica d’equip d’atenció primària bàsica o d’altres professionals/programes de l’atenció primària específica.

Mesures judicials al medi obert

Objectiu: Este programa té l’objectiu d’executar les mesures judicials que s’imposen des de fiscalia a menors en conflicte amb la llei segons el que es disposa en la Llei orgànica 5/200, de 12 de gener. 

Professionals: Este servei es duu a terme per professionals de l’educació social. 

Sol·licitud: s’atenen aquelles persones menors d’edat i en col·laboració amb les seues famílies que són remeses pel sistema judicial competent en matèria de menors.