Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Prevenció de les conductes addictives

La Unitat de Prevenció en Conductes Additives (UPCCA) de l’Ajuntament d’Aldaia és un servei acreditat i subvencionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la disposició de la ciutadania, l’objectiu del qual és treballar per a previndre les conductes additives tòxiques i tecnològiques (xarxes socials, mòbil, internet, videojocs, jocs-online…).

Ofereix informació a la població general i potencia hàbits de vida saludables i activitats alternatives al consum de drogues i a l’abús de les noves tecnologies. Assessora els diferents professionals de la comunitat (professorat, personal sanitari, etc.) sobretot en aquells aspectes relacionats amb la prevenció de les drogodependències o conductes additives.

SERVEIS

  • Informació i orientació específica a persones, famílies i col·lectius socials, sobre la problemàtica de les conductes additives.
  • Atenció, assessorament i orientació a les persones i famílies amb problemes derivats de l’ús i abús de drogues i l’abús de les noves tecnologies.
  • Formació de mediadors socials: professors, policia local, animadors juvenils, entrenadors esportius…
  • Disseny, elaboració i execució de programes dirigits a les diferents àrees: escolar, familiar, juvenil, comunitària i formativa.
  • Formació i assessorament al professorat en l’aplicació de programes de prevenció a l’aula.
  • Assessorament a les diferents àrees municipals i entitats col·laboradores en la planificació d’activitats en el camp de les conductes additives.
  • Sessions formatives dirigides a pares i mares.
  • Campanyes de sensibilització comunitària.
  • Aquest servei va dirigit potencialment a tota la població d’Aldaia i Barri del Crist (extensió Salvador Gadea). Actua sobre col·legis, instituts, famílies i comunitats en general.

GALERIA