Serveis Socials i Igualtat

Centre Coladors i Centre Amparo Navarro

961 988 811

Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia

Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: de 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Serveis socials (SS)

L’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania d’Aldaia uns serveis pròxims i descentralitzats formats per equips tècnics que possibiliten les intervencions adequades a cada cas.

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, té com a objecte previndre i eliminar les causes de marginació social i de desigualtat, la finalitat de la qual és regular i estructurar el Sistema Públic de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i garantir a tots els ciutadans i ciutadanes i grups en què aquests s’integren:

  • La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.
  • La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.
  • El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials.

Els Serveis Socials constitueixen l’estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, des d’un punt de vista primari, amb caràcter universal i gratuït.

Correspon als Serveis Socials Generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d’atenció primària.

Els serveis Generals es prestaran per equips interdisciplinaris que cobrisquen les diferents Àrees de Serveis Socials en Centres Socials dependents de l’administració Local.

L’usuari/a podrà acudir al treballador/a social del seu Centre de Serveis Socials, que atendrà les seues necessitats durant el procés de millora que considere necessari. En els Serveis Socials rebrà una atenció professional individualitzada, propera i pròxima, i donaran resposta a les diverses situacions de necessitat en les quals es puga trobar.