Atenció a les persones: Polítiques inclusives

Serveis Socials

961988811
Coladores, 16
46960 Aldaia Valencia

Áreas: Información, Orientación y Asesoramiento, Dependencia, Personas Mayores, Diversidad Funcional, accesibilidad, Drogodependencias y Ayudas Sociales, etc

Mitjançant l’Àrea de Benestar Social, l’Ajuntament d’Aldaia compleix les comeses que li encomana la legislació vigent sobre Serveis Socials (Llei 5/1997, de 25 de juny).

Per a complir la dita comesa l’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania d’Aldaia uns serveis pròxims i descentralitzats formats per equips tècnics que possibiliten les intervencions adequades a cada cas.

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, té com a objecte previndre i eliminar les causes de marginació social i de desigualtat, la finalitat de la qual és regular i estructurar el Sistema Públic de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i garantir a tots els ciutadans i ciutadanes i grups en què aquests s’integren:

· La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.

· La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.

· El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials.

Els Serveis Socials constitueixen l’estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, des d’un punt de vista primari, amb caràcter universal i gratuït.

Correspon als Serveis Socials Generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d’atenció primària.

Els serveis Generals es prestaran per equips interdisciplinaris que cobrisquen les diferents Àrees de Serveis Socials en Centres Socials dependents de l’administració Local.

L’usuari/a podrà acudir al treballador/a social del seu Centre de Serveis Socials, que atendrà les seues necessitats durant el procés de millora que considere necessari. En els Serveis Socials rebrà una atenció professional individualitzada, propera i pròxima, i donaran resposta a les diverses situacions de necessitat en les quals es puga trobar.

Enllaços

Programa de Convivència

Añade web app de Aldaia a tu móvil

instalar
×