Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Atenció Social en Context Comunitari

La intervenció que es realitza en els centres de serveis socials no seria eficaç, sense un treball conjunt en el qual totes les persones tenim un paper imprescindible.

Per a això, es realitza una labor important, d’una banda, de coordinació amb altres administracions i àrees, com són educació, habitatge, ocupació i sanitat i, per l’altra banda, amb les associacions, voluntariat i veïnat, de manera que s’aconsegueix la millora dels barris i de les persones que hi viuen.

Qualsevol persona que desitge participar activament en la millora del seu barri o dedicar temps a l’acompanyament d’altres persones.

Hi ha diferents formes de participació:

  • A través del seu Centre de Serveis Socials Municipals.
  • Directament acudint a les diferents associacions del poble.