Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Gestió de la Renda Valenciana d’Inclusió

La renda valenciana d’inclusió és una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís de les persones de la unitat familiar de promoure de manera activa la seua inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és donar suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral de les persones que manquen de recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, i atendre als principis d’igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

Les persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes hauran de:

  • Complir els requisits establits en la Llei 19/2017, de 20 de decembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d’Inclusió.
  • Presentar la sol·licitud i la documentació necessària en els serveis socials generals del municipi on estiga empadronat/ada