Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Gestió de Serveis i Ajudes Socials Municipals i d’altres Administracions

Per a complementar la labor que realitzen els professionals dels serveis socials, moltes vegades és imprescindible recolzar-nos en la tramitació de serveis i ajudes, siguen o no municipals.

A més, dels serveis que pot trobar en aquesta web, es tramiten entre uns altres:

  • Ajudes econòmiques municipals per a situacions d’especial necessitat i/o emergència social.
  • Renda Valenciana d’Inclusió.
  • Atenció a situacions de dependència.

Tota persona empadronada a Aldaia pot accedir a aquest servei, mitjançant cita prèvia en el seu centre de Serveis Socials de referència.