Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Programa de Convivència

Desenvolupament de programes amb l’objecte d’afavorir la integració comunitària i proporcionar la convivència de les persones, per mitjans normalitzats, així com potenciar la creació de recursos necessaris per a això.

Serveis que contempla:

  • Servei Polivalent d’Ajudes a Domicili (SAD)
  • Servei de Teleassistència Domiciliària
  • Centre de dia de persones majors
  • Centres Municipals de Persones Majors