Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Servei d’Informació, Orientació, Assessorament Tècnic i Gestió d’Ajudes

Informació sobre els serveis socials i recursos a la disposició de la ciutadania i la seua forma d’accés, com sobre els drets que els assisteixen, no solament des del punt de vista individual sinó també quan participen en grups, associacions o altres organitzacions del teixit social, que garantisca que es tracte d’una informació suficient, veraç, accessible i facilitada en termes comprensibles.

La informació es presta a través dels diferents centres, com a part de l’accés unificat als serveis socials.

Activitats de difusió o divulgació,  tant sobre les prestacions del Sistema de Serveis Socials com d’altres recursos comunitaris destinats a necessitats afins al benestar social.

Aquest servei gratuït (mitjançant cita prèvia) va dirigit a tots els veïns i veïnes d’Aldaia per a informar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de l’exercici d’aquests, i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.