Atenció a les persones

Centre “Coladors” i Centre Amparo Navarro

961 988 811
Carrer Coladors, 16
46960 Aldaia Valencia
Plaça de la Constitució, 14
46960 Aldaia Valencia

Horari:

Dilluns a divendres: 9 a 14 hores. Dilluns i dijous: De 16 a 18 hores.

Àrees:

Informació, Orientació i Assessorament I Dependència I Persones Majors I Diversitat Funcional I Accessibilitat I Drogodependències I Ajudes Socials I Infància, Adolescència i Família I Violència de Gènere I Assessoria Jurídica I Igualtat I Diversitat Familiar.

Treballs en Benefici de la Comunitat

El treball en benefici de la comunitat és una pena alternativa a l’ingrés a la presó. Per a les persones que la realitzen comporta una funció re-educativa alhora que fa alguna cosa útil i profitosa per a la societat. L’Ajuntament d’Aldaia té signat un conveni amb institucions Penitenciàries i gestiona que les persones puguen realitzar aquest treball al municipi.