Urbanisme i Medi ambient

Tribunal del comuner de aldaia

Tresor jurídic i cultural de la localitat d’Aldaia

Es tracta de l’òrgan encarregat de resoldre, en exclusiva i sense submissió a qualsevol altre tribunal, els conflictes de reg que es produeixen en la comunitat de regants denominada Rollet de Gràcia, situat en una gran part de l’horta d’Aldaia.

Partint de la seua contextualització entre els múltiples tribunals o jutjats d’aigües o de reg, d’aproximar a la comunitat de regants en la qual opera, així com després de ressaltar el seu caràcter tradicional i consuetudinari i per tant la seua potencialitat per a arribar a ser òrgan jurisdiccional en els termes de l’article 125 CE i 19 LOPJ, es realitza un estudi rigorós del Tribunal del Comuner com a òrgan per a la resolució dels litigis de reg. L’històric Tribunal aglutina aspectes orgànics i subjectius, així com jurisdicció, elecció i composicióde membres, pròpia. Competència, capacitat i legitimació.

I, amb el prisma dels principis del procés i del procediment, s’analitzen els actes processals que realitza. Reunint-se cada 4 d’agost a la plaça de la Constitució d’Aldaia.