Seguretat Ciutadana

Consells de seguretat

Policia Local


092
96151 00 61
Ayuntamiento de Aldaia, Plaza Constitución, 10
46960 Aldaia Valencia
96 198 58 38

Confie en nosaltres

La seguretat del ciutadà és una missió primordial en el quefer diari de la Guàrdia Civil. Les persones de més edat de la nostra societat constitueixen un col·lectiu que ha de ser objecte d’una especial protecció.

Les pautes de conducta que s’aconsellen en aquesta pàgina tenen per objecte la prevenció d’aquells actes delictius que amb més freqüència es cometen contra els nostres majors.

Per aquest motiu siga tan important per a aquest col·lectiu l’adopció d’aquestes mesures de prevenció en les seues activitats del dia a dia.

No oblide que la Guàrdia Civil està per a ajudar-lo. Si vosté té alguna pregunta o creu que ha sigut víctima d’algun delicte, no dubte a cridar-nos.

Si és víctima d’un delicte…

Tracte de mantindre la calma i, si pot, fixe’s en detalls que puguen ajudar a identificar al delinqüent.

CRIDE A la GUÀRDIA CIVIL O A la POLICIA com més prompte millor i informe de totes les dades que recorde.

Comunique la sostracció de les seues targetes o xecs bancaris a les entitats emissores immediatament.

Si és víctima d’una tirada, no opose forta resistència per a evitar ser arrossegat.

Si li han sostret les claus del seu habitatge canvie com més prompte millor el pany de la porta.

En la via pública

Al carrer, camine per la part interior de la vorera, col·locant la bossa en el costat de la paret. Utilitze preferentment bosses d’ansa o que no porten corretja.

Evite fer ostentació de joies o altres objectes de valor i protegisca la seua bossa o cartera en les grans aglomeracions.

No accepte cap proposta que li oferisquen pel carrer, per avantatjosa que li semble. Normalment serà una estafa.

En el seu domicili

No òbriga la porta de la seua casa o el porter automàtic a persones desconegudes. Si no té espiell, instal·le-la.

Desconfie sempre de qui anomene a la seua porta oferint-li la venda de qualsevol cosa o que diga representar a un organisme públic o associació humanitària. El delinqüent utilitzarà qualsevol excusa per a entrar a la seua casa.

Desconfie dels serveis tècnics que no hagen sigut sol·licitats per vosté o per la seua família.

Identifique als empleats que, encara amb la seua autorització, hagen d’efectuar reparacions, revisions o cobraments en el seu domicili.

En el banc

Si ha d’utilitzar un caixer automàtic, no porte anotades les claus de les seues targetes, procure memoritzar-les. Vigile sempre els voltants i no servei grans quantitats de diners.

Si és possible, domicilie els seus pagaments mensuals per a evitar eixir al carrer amb diners.

Procure anar acompanyat quan haja de signar documents, haja de realitzar cobraments o pagaments de certa importància.

En els seus viatges

No oblide mai la seua documentació personal.

Quan viatge, intente portar únicament el necessari.

Mantinga sempre vigilat el seu equipatge i pertinences personals.

No confie les seues maletes a persones desconegudes o que no estiguen degudament acreditades. Mai accepte portar maletes de persones que no conega.

En internet

No confie en suposats missatges del seu banc en els quals li sol·liciten les seues claus secretes o els números de les seues targetes bancàries.

No realitze compres en pàgines que no li garantisquen la seguretat de les seues dades.

Siga previngut amb el seu perfil i dades personals en accedir a xarxes socials.

Desconfie de grans ofertes o gangues a través de la xarxa.

Recomanacions generals

 • Comprove que portes i finestres estan ben tancades.
 • Tancament la porta sempre usant la clau, no solament amb la relliscada, ja que així poden obrir-se fàcilment.
 • Instal·le en el seu habitatge una porta blindada. Si la seua porta no és blindada, procure que tinga, almenys, dos punts de tancament, i que no existisca buit entre la porta i el sòl. Reforce la part de les frontisses amb pivots d’acer i angles metàl·lics que impedisquen palanquejar la porta. Instal·le espiells panoràmics.
 • Valore la possibilitat d’instal·lar dispositius electrònics d’alarma.
 • No deixe mai les claus amagades en la bústia, tests, caixa de comptadors, etc., ja que poden ser localitzades amb relativa facilitat pels lladres.
 • No deixe les persianes completament tancades, és un signe evident d’absència.
 • Si viu fora del nucli urbà un bon enllumenat exterior i un gos, convenientment ensinistrat, són útils mesures de dissuasió.
 • No dorma amb les finestres obertes si no compta amb mesures de seguretat.
 • Deixe roba tendida en cas d’absències que no siguen molt prolongades.
 • No desconnecte totalment l’electricitat. El timbre de la porta desconnectat és un indici d’absència.
 • No deixe diners, joies ni objectes valuosos en el domicili.
 • No deixe objectes de cert valor en terrasses sense tancament.
 • Anote el número de sèrie dels electrodomèstics, aparells de fotografia, vídeo i similars.
 • Fotografie les joies i altres objectes valuosos.
 • No comente la seua absència ni la seua duració amb desconeguts, ni deixe missatges avisant de la mateixa en el contestador.
 • En absències prolongades demane a un veí que col·labore amb vosté per mitjà de la recollida del correu, comprovació de l’estat de l’habitatge, encés ocasional d’alguna llum, connexió de radi o el televisor, etc. Deixe un telèfon perquè li localitzen en cas d’emergència.
 • No òbriga mitjançant el porter automàtic a desconeguts. Compromet la seua seguretat i la dels seus veïns. Els venedors, operaris de serveis d’aigua, electricitat, gas, tenen obligació d’acreditar-se i vosté pot verificar-ho telefònicament. Si en la targeta de l’empleat figura un número que no és l’oficial, desconfie.
 • Faça una bona elecció dels empleats de servei domèstic. Si aquestes persones han tingut accés a les claus d’entrada a l’habitatge, en cessar en els seus serveis, canvie els barrets forts.
 • En places de garatge comunitàries, on el tancament de la porta s’acciona per mitjà d’un temporitzador, espere fins que s’haja tancat per a evitar que alguna persona aprofite per a entrar.
 • No concerte cites en l’habitatge amb persones desconegudes, especialment si el contacte s’ha establit mitjançant telèfon, Internet, o un altre mitjà que facilite l’anonimat.
 • Davant la presència de marques a les portes o portals, o sorolls no habituals en cases desocupades, avise al Cos de Seguretat competent en la zona, si és la Guàrdia Civil truque al telèfon 062 o en qualsevol cas al 112. Recorde prendre nota de qualsevol cosa o vehicle sospitós.
 • Si el pis ha sigut comprat a un altre propietari, o si és de nova construcció i han tingut accés diverses persones, és aconsellable canviar el barret fort del pany.
 • Abans d’abandonar l’habitatge comprove la presència de qualsevol persona que no inspire confiança.
 • Anote les dades dels vehicles i/o persones que ronden pels voltants de l’habitatge.
 • És convenient contractar un segur, especialment en cas de tindre objectes de valor.

Recomanacions en cas de robatori

 • Mantinga la calma i no entre en l’habitatge ni toc o moga res que poguera haver sigut manipulat pels lladres.
 • Avise al Cos de Seguretat competent en la zona, si és la Guàrdia Civil truque al telèfon 062 o en qualsevol cas al 112
 • En formular la denúncia present documents justificatius dels objectes robats, com a factures, fotografies, etc.
 • Sol·licite un justificant de la presentació de la denúncia.

Añade web app de Aldaia a tu móvil

instalar
×